Ensembles

Toetiefloetie


Het junior fluitensemble van de Muzehof waarin alle fluitleerlingen vanaf het tweede lesjaar kunnen meespelen.
Elke vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 werken we aan heel verschillende stukken voor fluitensemble in allerlei stijlen: pop, klassiek en wereldmuziek.
Vaak gebruiken we een piano- of cd-beleiding.
Een paar keer per jaar treden we op, binnen en buiten de Muzehof.
De kosten zijn € 50,00.

De eerste repetitie na de kerstvakantie is op vrijdag 12 januari. Kom vrijblijvend een keertje meespelen!

Inschrijven via www.muzehof.nl

 

Syrinx


Deze groep bestaat uit dwarsfluiten, altfluiten, basfluit en piccolo, soms nog aangevuld met strijkers, piano of harp. Deze bezetting met een milde, ronde kamerorkestklank is natuurlijk prachtig voor het klassieke en barokrepertoire. Maar het lichtere genre komt ook aan bod met musical, jazz en wereldmuziek.

Voorjaar 2014 won Syrinx de tweede prijs in het nationale concours voor fluitensembles, en tevens de extra masterclassprijs. Het ensemble werd geprezen om de mooie klank, het goede samenspel en het plezier en enthousiasme dat van de fluitisten afstraalde.

Syrinx is vooral bedoeld voor jongeren en volwassenen (vanaf ongeveer 15 jaar) die al een goede beheersing van hun instrument hebben.
We repeteren op de woensdagavond van 19.30 tot 20.30.
Er zijn 15 repetities van 60 minuten per jaar, gemiddeld eens in de 14 dagen.
De kosten zijn € 125,00 (excl. BTW voor 21 jaar en ouder). Bij later instromen wordt de prijs aangepast.

De eerste repetitie na de kerstvakantie is op woensdag 10 januari.

Nieuwe spelers kunnen de eerste repetitie vrijblijvend meedoen, definitieve plaatsing gebeurt in overleg met de dirigente.
Syrinx verzorgt geregeld optredens, op diverse locaties in de omgeving.

Aanmelden klik hier

Algemene voorwaarden
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is, en een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de repetitie ingehaald. Bij ziekte of verhindering van een deelnemer wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
Bladmuziek en arrangementen zijn inbegrepen in de cursusprijs. De docent zorgt voor tijdige toezending.

Meer informatie: stuur een mailtje naar gerdien.romeijn@gmail.com

Muziek Atelier

In het Muziek Atelier is er voor alle volwassen muzikanten gelegenheid om het plezier van samenspelen en een schat aan inspirerende ensemblemuziek te ontdekken.

De cursussen worden op verschillende niveaus aangeboden. Elke cursus bestaat uit 5 lessen en wordt indien de cursisten dat wensen afgesloten met een presentatie.

Muziek Atelier A: beginners/gemiddeld niveau
Muziek Atelier B: gevorderden

De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 21.00.
Er zijn 3 blokken per jaar, maar u kunt zich ook voor 1 blok inschrijven.
Data van het tweede blok:

8 januari
22 januari
5 februari
19 maart
16 april

 

Plaats: Muzehof, Coehoornsingel 1.
Kosten blok 1 € 70,00 excl. BTW. U ontvangt € 10,00 korting op een eventueel vervolgblok.

Aanmelden klik hier
Vanwege de benodigde voorbereidingstijd van de docent moet uw inschrijving uiterlijk 20 december, maar liever eerder, binnen zijn. Vermeld daarbij alstublieft welk instrument u bespeelt.

Algemene voorwaarden
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is, en een factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.
Indien een cursus niet door kan gaan ontvangt u tijdig bericht en worden geen kosten berekend.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de les ingehaald. Bij ziekte of verhindering van een deelnemer wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
Bladmuziek en arrangementen zijn inbegrepen in de cursusprijs. De docent zorgt voor tijdige toezending.

Meer informatie: stuur een mailtje naar gerdien.romeijn@gmail.com

 

Muziekgeschiedenis voor volwassenen

Een gloednieuwe cursus van 10 lessen waarin we de hele geschiedenis van de klassieke muziek in vogelvlucht behandelen.
Deze lessen zijn op maandagavond van 20.00 tot 21.00 en vallen nooit samen met het Muziek Atelier.
Data: 25/9, 30/10, 27/11, 18/12, 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6
U kunt nog instromen per januari. De kosten zijn dan € 70,00 excl. BTW.
Aanmelden klik hier
Interesse? Stuur een mailtje naar gerdien.romeijn@gmail.com voor meer informatie.

 

meld je hier aan om vrijblijvend een keer mee te spelen of te komen luisteren